PETJADA DE SANT NARCÍS - 2015

PETJADA DE SANT NARCÍS - 2015

Monument Petjada de Sant Narcís i Mosques de Sant Narcís. Les dues obres estan situades en el barri vell de Girona, embellint la noble casa on segons tradició va viure el sant. Són els monuments públics més visitats de la ciutat per turistes de tot el món. Compte la llegenda que si acaricies les mosques o la petjada deixada pel sant en el monument, els teus desitjos es compliran.


PISADA DE SANT NARCÍS - 2015

Monumento Pisada de Sant Narcís y Moscas de Sant Narcís. Las dos obras estan ubicadas en el barrio viejo de Girona, embelleciendo la noble casa donde según tradición vivió el santo. Son los monumentos públicos más visitados de la ciudad por turistas de todo el mundo. Cuenta la leyenda que si acaricias las moscas o la huella dejada por el santo en el monumento, tus deseos se cumplirán.