MONUMENT ALS DONANTS DE SANG  D'ANGLÈS - 2021

MONUMENT ALS DONANTS DE SANG D'ANGLÈS (La selva, Girona) - 2021

El monument als donants de sang del poble d'Anglès, és una obra realitzada conjuntament amb l'artista local Kim Barcelona. En ella, s'ha representat un gran cor que deixa caure una gota de sang esperada per les mans de les persones necessitades. Aquest gest que salva vides s'ha immortalitzat amb marbres italians i ferro Corten banyat amb petites gotes de bronze. 2021

 


MONUMENTO A LOS DONANTES DE SANGRE DE ANGLÈS (La selva, Girona) - 2021

El monumento a los donantes de sangre del pueblo de Anglès,  es una obra realizada conjuntamente con el artista local Kim Barcelona. En ella, se ha representado un gran corazón que deja caer una gota de sangre esperada por las manos de las personas necesitadas. Este gesto que salva vidas se ha inmortalizado con mármoles italianos y hierro corten bañado con pequeñas gotas de bronce. 2021