JACINT CODINA - 2023

JACINT CODINA I PUJOLS- 2023

Bust homenatge a Jacint Codina i Pujols.
Va ser un polític i pastisser català. Va ser tinent d'alcalde de Vic des de l'any 1979 fins al 1991, President del Consell Comarcal d'Osona des del 1991 fins al 1995, alcalde de la ciutat de Vic entre 1995 i 2007 i President de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic entre els anys 1995 i 2007,
Al capdavant de l'ajuntament va impulsar la recuperació de la Universitat de Vic, la integració urbana del ferrocarril amb el soterrament de la línia de Renfe R3 i l'anomenat Model Vic d'educació.
També regentava el forn de Sant Miquel, una pastisseria de la Plaça Major de Vic, fins al 2014.
Aquesta obra s'inaugura en un acte de reconeixement ciutadà al paranimf de la UVic-UCC, situat a l'antiga església de l'Hospital de la Santa Creu de Vic.

 


JACINT CODINA I PUJOLS - 2023

Busto homenaje a Jacint Codina y Pujols.

 Fue un político y pastelero catalán. Fue teniente de alcalde de Vic desde el año 1979 hasta 1991, Presidente del Consejo Comarcal de Osona desde 1991 hasta 1995, alcalde de la ciudad de Vic entre 1995 y 2007 y Presidente de la Fundación Hospital de la Santa Cruz de Vic entre los años 1995 y 2007, Al frente del ayuntamiento impulsó la recuperación de la Universidad de Vic, la integración urbana del ferrocarril con el soterramiento de la línea de Renfe R3 y el llamado Modelo Vic de educación.

También regentaba el horno de Sant Miquel, una pastelería de la Plaza Mayor de Vic, hasta el 2014.

 Esta obra se inaugura en un acto de reconocimiento ciudadano en el paraninfo de la UVic-UCC, situado en la antigua iglesia del Hospital de la Santa Cruz de Vic.